برنامه غذایی و برنامه تمرین در باشگاه

برنامه غذایی و برنامه تمرین در باشگاه

یکی از مشکلاتی که ممکن است دستیابی به اهداف تناسب اندام را دچار مشکل کند، عدم تطابق و هماهنگی برنامه های تمرین و تغذیه ی هنرجویان است. وجود هماهنگی بین برنامه تمرین و برنامه تغذیه به شما کمک میکند تا تعادل و توازن مورد نیاز برای دریافت و مصرف انرژی روزانه را در بدن خود ایجاد کنید و در دوره ی تمرینی خود به بهترین شکل به سمت اهداف از پیش تعیین شده حرکت کنید.

برنامه های غذایی که توسط تیم دکتر ورزش تدوین میشوند بر اساس شرایط فردی هنرجو از جمله شغل، ساعات کاری، میزان دسترسی به مواد غذایی، علایق و حساسیت های غذایی هنرجو بوده و همین ویژگی ها باعث میشوند برای اجرای برنامه غذایی با کمترین چالش ممکن مواجه باشید.

برای کمک به ارزیابی بهتر وضعیت بدن از جمله تشخیص عارضه های اسکلتی – عضلانی مثل میزان قوس های ستون فقرات، مطابق تصویر نمونه، تصاویر آناتومی بدن خود را بارگذاری کنید.

ارسال تصویر الزامی نیست

عکس قبل و بعد
Click or drag a file to this area to upload.

Leave a Reply

Your email address will not be published.