دکتر مهدی بقائیان

Home | دکتر مهدی بقائیان

دکتر مهدی بقائیان مربی مرکز تندرستی دکتر ورزش، فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی در رشته بیومکانیک ورزشی در سال 1398 از دانشگاه خوارزمی بوده و مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی خود را در سال 1391 از دانشگاه مازندران اخذ نموده اند.

دکتر بقائیان دارای مدارک مربیگری فوتبال،  آمادگی جسمانی و کراسفیت بوده و مدرس رسمی فدراسیون ورزش های همگانی هستند. علاوه بر این، دکتر مهدی بقائیان از سال  1392 تا کنون به عنوان مدرس دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف مشغول به فعالیت و تدریس می­باشند.

Socials