دریافت برنامه فیتنس

برنامه های اختصاصی فیتنس و تناسب اندام دکتر ورزش به شما کمک میکنند تا اصولی و هدف محور تمرین کنید، برنامه غذایی استاندارد و قابل اجرا داشته باشید و در بهترین شرایط ممکن به اهداف خود برسید.

برنامه های فیتنس دکتر ورزش توسط تیم متخصصان دکتر ورزش به سرپرستی دکتر سعید مخلصی و دکتر مهدی بقائیان مدرسان رسمی فدراسیون ورزش های همگانی طراحی و تدوین میشوند.

برای شروع کافیست از بین این طرح های ثبت نامی یک طرح را انتخاب کنید و فرم مشخصات فردی را تکمیل بفرمایید

برنامه تمرین در منزل
برنامه تمرین در خانه و برنامه غذایی
برنامه تمرین بدنسازی
برنامه تمرین و برنامه تغذیه

برای انتخاب بسته ثبت نامی به مشاوره نیاز دارید؟

این فرم را تکمیل کنید: