لت پوش آور صندلی

حرکت لت پوش آور صندلی تمرینی برای تقویت عضلات زیربغل یا پشتی بزرگ است که با وزن بدن انجام میشود. به جای صندلی میتوانید از هر وسیله ای که ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر ارتفاع دارد استفاده کنید.