تیلت جانبی لگن چهار دست و پا

تیلت جانبی لگن چهاردست و پا حرکتی برای افزایش تحرک پذیری ستون فقرات و تقویت عضلات پهلو است. این تمرین برای افراد مبتلا به کمر درد نیز میتواند مفید باشد