البو پلانک متحرک

البو پلانک متحرک حرکتی برای تقویت عضلات شکم است. در این حرکت علاوه بر عضله راست شکمی، عضلات دلتوئید و پشت بازو هم تحت تنش قرار میگیرند.