کشش گربه

در این حرکت عضلات ناحیه کمر و پشت بدن کشیده میشوند. حرکات کششی به شما کمک میکنند تا انعطاف پذیری عضلات و مفاصل را افزایش دهید و از بروز آسیب در مفاصل و تاندون ها پیشگیری کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.