هند پلانک پا جمع پهلو

حرکت هند پلانک پا جمع پهلو حرکتی فول بادی است که عضلات شانه، شکم، پهلو، باسن و ران را درگیر میکند. حین اجرای حرکت ابتدا ران و تنه میچرخند سپس پا خم میشود