تمرینات ورزشی سالمندان قسمت اول

این ویدئو از برنامه های آموزش تمرینات ورزشی سالمندان است که توسط مرکز فیتنس و تندرستی دکتر ورزش تهیه شده اند. مرکز فیتنس دکتر ورزش ارائه دهنده خدمات تخصصی و کلاس های ورزش سالمندان و بیماران بیماری های مزمن از جمله سرطان، چاقی، دیابت، آرتروز و غیره است.

در این قسمت تمرینات با استفاده از صندلی انجام میشوند.