لانج عقب تناوبی

آموزش حرکت لانج عقب تناوبی

این حرکت به افزایش استقامت عضلانی و عضله سازی در عضلات چهارسر ران، همسترینگ و سرینی بزرگ کمک میکند.