کلین اند پرس تک دمبل

کلین اند پرس تک دمبل حرکتی چند مفصله و ترکیبی است که به خوبی عضلات قسمت های مختلف بدن از جمله شانه، ذوزنفه فوقانی، کمر، سرینی و حتی پهلو را تقویت میکند. در اجرای حرکت به شکل تک دست، میتوانید وزنه سنگین تری را نسبت به حالت دو دستی انتخاب کنید.