لور پول بک (Lower Pullback) سیمکش S-N

لور پول بک (Lower Pullback) سیمکش S-N

لور پول بک (Lower Pullback) سیمکش S-N حرکتی برای تقویت عضلات ذوزنقه و پشتی بزرگ است