جلو بازو سیمکش آرم آپ

جلو بازو سیمکش آرم آپ

آموزش حرکت جلوبازو سیمکش آرم آپ. در این حرکت بازو با زاویه 45 درجه نسبت به بدن قرار میگیرد.

علمی ورزش کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.