کرانچ نیمه پایین

حرکت «کرانچ نیمه پایین» حرکتی نسبتا ساده برای تقویت عضلات راست شکمی است