البو پلانک

البو پلانک عضلات شکم، شانه، بازو و روی ران (هیپ فلکسور) را درگیر میکند