فرم اطلاعات فردی شما با موفقیت ارسال شد

برای کمک به ارزیابی بهتر وضعیت بدن از جمله تشخیص عارضه های اسکلتی – عضلانی مثل میزان قوس های ستون فقرات، میتوانید مطابق تصویر نمونه، تصاویر آناتومی بدن خود را بارگذاری کنید.

ارسال تصویر الزامی نیست

در صورت عدم تمایل به ارسال تصاویر این صفحه را ببندید

عکس قبل و بعد
Click or drag a file to this area to upload.